ซิมเมอร์ เมตัล สแตนดาร์ด ผู้นำเทคโนโลยีการผลิตอะลูมิเนียม มาตรฐานยุโรป เตรียมพร้อมรับมือ เลี่ยงความเสี่ยงคลัสเตอร์โรงงาน เติมพลัง(กำลังใจ) ให้พร้อมสู่โควิด

11 Sep 2021

“พนักงานปลอดภัย โรงงานก็ไปต่อได้” 

 ซิมเมอร์ เมตัล สแตนดาร์ด ผู้นำเทคโนโลยีการผลิตอะลูมิเนียม มาตรฐานยุโรป

เตรียมพร้อมรับมือ เลี่ยงความเสี่ยงคลัสเตอร์โรงงาน เติมพลัง(กำลังใจ) ให้พร้อมสู่โควิด

 ในภาวะการระบาดอย่างหนักหน่วงของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทุกพื้นที่ต่างเป็นพื้นที่เสี่ยงต่อการแพร่เชื้อ โดยเฉพาะโรงงานขนาดใหญ่ถือเป็นอีกกลุ่มเสี่ยงของการเป็นคลัสเตอร์โรงงานที่ยากจะปฎิเสธได้ ซิมเมอร์จึงเตรียมพร้อมรับมือกับภาวะการระบาดด้วยการเตรียมพร้อมดูแลพนักงานให้ห่างไกลจากความเสี่ยงมากที่สุด เพราะไม่เพียงแค่พนักงานจะปลอดภัย แต่โรงงานก็สามารถไปต่อได้เช่นกัน

 ดร.พิพัฒน์ โกวิทคณิต กรรมการผู้จัดการ  บริษัท ซิมเมอร์ เมตัล สแตนดาร์ด จำกัด กล่าวถึงการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในเขตพื้นที่จังหวัดอยุธยาและกรุงเทพฯ ที่เป็นพื้นที่สีแดง ซึ่งมีจำนวนผู้ติดเชื้อไวรัสเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก ซึ่งอาจเป็นผลให้พนักงานในครอบครัวซิมเมอร์ต้องเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้ง่ายขึ้น การดูแลอย่างทั่วถึงจึงเป็นสิ่งจำเป็นที่เราต้องรีบลงมือ เพื่อให้ครอบครัวซิมเมอร์ของเราปลอดภัยที่สุด เพราะเมื่อ “พนักงานปลอดภัย โรงงานก็ไปต่อได้” 

 สิ่งแรกที่เรากำหนดให้เป็นมาตรการหลักที่พนักงานทุกคนของเราต้องปฎิบัติอย่างเคร่งครัด คือ

·        ตรวจวัดอุณหภูมิพนักงานทุกคนก่อนเข้าเริ่มงาน ด้วยระบบวัดอุณหภูมิอัติโนมัติ

·        สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา

·        การตรวจเชิงรุก 100% อย่างต่อเนื่อง (ATK)

·        ล้างมือด้วยสบู่ หรือ เจลแอลกอฮอล์ มีจุดบริการเจลแอลกอฮอล์ทั่วทั้งโรงงาน

·        เว้นระยะห่าง งดการรวมกลุ่มพูดคุยขณะรับประทานอาหารกลางวัน

 

แต่เมื่อสถานการณ์การระบาดรุนแรงและปริมาณผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ มาตรการเพียงทั่วไปจึงไม่สามารถครอบคลุมความเสี่ยงต่อการติดเชื้อได้มากพอ การสร้างเกราะป้องกันให้พนักงานจึงต้องมากกว่าที่เป็น การฉีดวัคซีนให้เร็วที่สุด จึงเป็นอีกแนวทางที่เราเร่งดำเนินการ

 

ลดความเสี่ยงด้วยวัคซีน พนักงานปลอดภัย สายการผลิตไม่หยุดชะงัก

 

เมื่อการปฎิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัดยังไม่เพียงพอ ในสถานการณ์การระบาดที่หนักหน่วงนี้ การได้รับวัคซีนคือทางออกเดียวที่จะลดอัตราการเจ็บป่วยหนักและสูญเสีย ซิมเมอร์ฯ เชื่อว่าหากพนักงานได้รับวัคซีนเร็วที่สุด จะช่วยลดความเสี่ยงได้ อีกนัยหนึ่งสายการผลิตก็ไม่ต้องหยุดชะงัก โรงงานก็ไปต่อได้ ซิมเมอร์ฯ จึงได้จัดสรรให้พนักงานทั้งหมด 682 คน ได้รับการฉีดวัคซีนคิดเป็น 100% ของพนักงานทั้งหมด นอกจากพนักงานแล้ว ยังรวมไปถึงครอบครัว คนใกล้ชิดของพนักงาน ผู้ร่วมงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง ให้ได้รับวัคซีนมากกว่า 1,500 คน เพื่อให้การปฎิบัติงานร่วมกัน มั่นใจได้ถึงความปลอดภัยและลดความรุนแรงของการติดเชื้อ

 สกัดโควิด ก่อนโควิดสะกิดเรา

แม้พนักงานของ ซิมเมอร์ฯ จะได้รับวัคซีนครบแล้ว100% แต่ซิมเมอร์ยังคงต้องป้องกันระวังความเสี่ยงการติดเชื้อที่อาจเกิดขึ้นได้ ดังนั้น จึงมีการจัดตรวจเชิงรุกด้วยชุด ATK ในทันที เมื่อพนักงานมีความเสี่ยง  ซึ่งอาจมีสาเหตุหลักมาจากครอบครัวหรือคนใกล้ชิด เมื่อตรวจพบจะมีการกำหนดให้หยุดงานกักตัว 14 วัน ในทันทีโดยไม่มีการหักเงินเดือนและเบี้ยเลี้ยง และให้การดูแลระหว่างการรอเข้าสู่กระบวนการรักษาต่อไป  

 ดูแล ห่วงใย ไม่ทอดทิ้ง

ในกรณีที่พนักงานติดเชื้อ ซิมเมอร์ได้จัดทำถุงยังชีพ อาหารและยารักษาโรค สำหรับการหยุดกักตัวและพักรักษาตัวที่บ้านหรือรอเข้าสู่กระบวนการรักษา พร้อมทั้งมีการจัดทำศูนย์พักคอยที่วิทยาลัยการอาชีพเสนา จำนวน 108 เตียง เพื่อรองรับพนักงานและครอบครัวที่อาจได้รับการติดเชื้อ

สภาวะที่ยากลำบากเช่นนี้ ความใส่ใจ ห่วงใย เสมือนเป็นน้ำใจหนึ่งเดียวที่จะเยียวยาจิตใจและเติมพลังให้ครอบครัวซิมเมอร์ก้าวเดินร่วมกันต่อไปได้อย่างแข็งแรง แม้อาจดูหนทางการต่อสู่ครั้งนี้จะอีกยาวไกล แต่ด้วยสิ่งที่ครอบครัวซิมเมอร์ฯมอบให้กัน ย่อมทำให้เราผ่านวิกฤตนี้ไปได้ด้วยกันอย่างไม่ยากเลย