SMS Schimmer มีความเชี่ยวชาญในการขึ้นรูปและการทำผิวหลากหลายรูปแบบสำหรับอลูมิเนียม ทีมงานประสบการณ์สูงของเราดูแลจัดการในทุกขั้นตอนของกระบวนการขึ้นรูป เพื่อให้ได้ชิ้นงานอลูมิเนียมคุณภาพสูงในราคาที่คุ้มค่า โรงงานที่ทันสมัยของเราสามารถผลิตอลูมิเนียมที่ตอบสนองทุกความต้องการของลูกค้า สามารถรีดอลูมิเนียมได้ตั้งแต่อลูมิเนียมน้ำหนักเบาไปจนถึงอลูมิเนียมขนาดใหญ่พิเศษถึง 100 กิโลกรัม เส้นผ่าศูนย์กลางสูงสุดที่ 350 มิลลิเมตร

SMS Building Systems นำเสนอนวัตกรรมอลูมิเนียมสำหรับงานสถาปัตยกรรม ที่มีการพัฒนาต่อยอดอย่างต่อเนื่อง ภายใต้คุณภาพมาตรฐานสากล เพื่อให้เหมาะกับการใช้งานในเมืองไทย นอกจากนี้เรายังพัฒนาผลิตภัณฑ์ฮาร์ดแวร์คุณภาพและการออกแบบที่คำนึงถึงการกันน้ำ, กันเสียง, การควบคุมอุณหภูมิ และความทนทานทุกการใช้งาน

SMS SCHIMMER
BEYOND EXPECTATION

PROJECT REFERENCE

WE ARE A TRUSTED SUPPLIER OF MANY HIGH-PROFILE PROJECTS
IN THAILAND AND AROUND THE WORLD.

THE BIODIVERSITY MUSEUM:PANAMA BRIDGE OF LIFE

PANAMA

ESPLANADE - THEATRES ON THE BAY

SINGAPORE

RED BUILDING

USA

SA WATER HOUSE

AUSTRALIA